Wilhelmina Leens zoekt dirigent (m/v)

Wilhelmina Leens zoekt dirigent (m/v)

Beschikbaar sinds: 14 JUN 2019
Sluiting aanmeldingstermijn: 15 JUL 2019

Vereniging: Christelijke muziekvereniging Wilhelmina - Leens (Groningen)
Speelniveau: 3e divisie
Repetitie op: dinsdag - avond

CMV Wilhelmina is een fanfare met 40 leden en komt uit in de derde divisie. Het niveau wordt voor een groot deel bepaald door de muzikale kwaliteiten van de leden. Tegelijk speelt de wisselwerking tussen dirigent en muzikanten een belangrijke rol. Van belang is dat de muzikanten plezier hebben in het maken van muziek en dat het publiek een behoorlijke kwaliteit krijgt te horen.

We organiseren jaarlijks een muziekproject op de basisscholen in Leens. Leerlingen die daarna verder willen leiden we op tot diploma A en diploma B. Zodra leerlingen hun diploma A hebben gehaald spelen ze mee in het orkest.

Activiteiten:
Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt is het Oranjeconcert op Koningsdag. Daarnaast hebben we één of meer zomerconcerten in het dorp. We begeleiden regelmatig kerkdiensten.

Repetities:
We repeteren op de dinsdagavond van 19.30u-21.30u. Tijdens de repetities zijn we enthousiast en gedreven om samen muziek te maken. In de pauzes en na de repetities is er tijd voor sociale contacten en gezelligheid met elkaar.

Dirigent:
Van de dirigent wordt verwacht dat hij/zij:
• Muzikaal leiding kan geven aan het orkest, het orkest op het huidige niveau weet te houden;
• In het bezit is van het diploma conservatorium HaFaBra-directie;
• De grenzen van de mogelijkheden van het orkest opzoekt en de muzikanten kan stimuleren de uitdaging aan te gaan;
• Een goede balans weet te vinden tussen plezier en de muzikale ambitie en zodoende een goede sfeer creëert tijdens onze repetities;
• Aandacht heeft voor de kwaliteitsverschillen in het orkest: voldoende uitdaging voor de gevorderde muzikant en ruimte voor de leerling om te leren.
• In overleg met de muziekcommissie een aantrekkelijke programmering kan samenstellen;
• Betrokken is bij de vereniging;
• De christelijke identiteit respecteert, een pre is weten hoe een kerkdienst begeleid moet worden.

Procedure:
Stuur je sollicitatie voor 15 juli naar info@wilhelminaleens.nl .
Uit de reacties worden een aantal kandidaten gevraagd een proefdirectie te geven.
De muzikanten bepalen hun voorkeur voor een kandidaat.
Van het bestuur hoort de kandidaat dat hij vanaf 1 november 2019 kan beginnen.