ZomerOrkest Nederland zoekt bestuurslid PR en communicatie

ZomerOrkest Nederland zoekt bestuurslid PR en communicatie

Beschikbaar sinds: 01 OKT 2021
Sluiting aanmeldingstermijn: 29 OKT 2021

Vereniging: ZomerOrkest Nederland - Arnhem (Gelderland)
Speelniveau: Geen opgave
Repetitie op: niet van toepassing - ochtend

ZomerOrkest Nederland, kortweg ZON, toert elke zomer door heel Nederland en is in vele opzichten een uniek harmonieorkest. ZON geeft zo veel mogelijk jonge muzikanten de kans om in een goed en gemotiveerd orkest mee te spelen. Om dit te bereiken wordt het ZON elk jaar opnieuw samengesteld uit amateurs en conservatoriumstudenten van 16 tot en met 23 jaar, afkomstig uit heel Nederland.

De hoofddoelstelling van Zomerorkest Nederland is tweeledig. Allereerst wil ZON de blaasmuziek promoten in de ruimste zin van het woord. Een ander belangrijk streven van ZON is de ontwikkeling van talent. ZON wil jonge talentvolle amateurmuzikanten en conservatoriumstudenten uit heel Nederland de kans bieden om met een kwalitatief goed orkest op tournee te gaan. ZON wil een aanvulling zijn op de reguliere orkesten en deelnemers en toehoorders stimuleren blaasmuziek in de plaatselijke orkesten te beoefenen. ZON biedt de muzikanten een unieke kans om veel ervaring op te doen, kennis te nemen van goed repertoire en ook nog een prettige vakantiebesteding te hebben. Tot slot biedt ZON de mogelijkheid aan jonge talentvolle dirigenten om met een enthousiast kwalitatief goed orkest te werken en wil ZON een bijdrage leveren aan de vernieuwing van het HaFaBra-repertoire.

Bestuur ZON
Om ieder jaar een tournee te kunnen organiseren, bestaat stichting ZomerOrkest
Nederland uit verschillende organen, te weten het bestuur en de projectgroep (PG). ZON is een jonge, energieke organisatie waarbij niet alleen talentontwikkeling van deelnemers, solist, componist en dirigenten centraal staat, maar ook talentontwikkeling van haar medewerkers. Het bestuur en de PG hebben elk hun eigen rol in de realisatie van het jaarlijkse project. Het bestuur zorgt ervoor dat de randvoorwaarden om een succesvolle tournee te organiseren in orde zijn zodat de projectgroep de tournee kan organiseren. Het bestuur waarborgt de continuïteit van ZON en zet zich in om op lange termijn de doelstellingen van ZON te kunnen blijven realiseren. Het bestuur legt haar visie, doelstellingen en werkwijze per drie jaar vast in een beleidsplan.

Profielschets
• Je onderschrijft de doelstellingen van ZomerOrkest Nederland en wil deze doelstellingen uitdragen;
• Je hebt affiniteit met muziek en kunt mensen hiervoor enthousiasmeren;
• Je hebt ervaring met het gebruik van online en offline communicatievormen;
• Je hebt kennis van nieuwe mediakanalen;
• Je maakt een vertaalslag van visie naar beleid naar uitvoering;
• Je denkt in hoofdlijnen, maar hebt ook een praktische inslag;
• Je bent een creatieve denker, zorgt voor vernieuwing en bent leergierig;
• Je bent een verbinder en hebt goede commnicatieve vaardigheden;
• Je kunt goed werken binnen een team;

Taken:
• Je ontwikkelt beleid op het gebied van PR en communicatie van ZomerOrkest Nederland;
• Je bewaakt en gebruikt de huisstijl van ZomerOrkest Nederland;
• Je zoekt naar nieuwe innovatieve communicatiemiddelen om de zichtbaarheid van ZomerOrkest Nederland te vergroten en bestaande doelgroepen te blijven binden;
• Je stelt jaarlijks een PR-plan op en geeft uitvoering aan dit plan in samenwerking met de projectgroep;
• Je zorgt in samenwerking met andere leden uit het bestuur en de projectgroep voor communicatie via diverse kanalen (nieuwsbrief, social media, offline communicatie);
• Je bent verantwoordelijk voor het schrijven van teksten, het zorgen voor en bewerken van beeldmateriaal, het contact met de vormgever en verzorgen van drukwerk.
• Je onderhoudt de website;
• Je denkt mee in de verdere professionalisering van het materiaal voor PR en communicatie;

Deze functie is op vrijwillige basis, de tijdsinvestering is gemiddeld 2 uur per week met een piek in de zomermaanden.

Heb je belangstelling of wil je meer weten? We ontvangen graag je motivatie en overzicht van ervaring in de vorm van een brief of video. Deze kun je sturen naar secretaris@zomerorkest.nl. Voor vragen kan contact opgenomen worden met onze secretaris Marjon Brouwer via secretaris@zomerorkest.nl  of +31650690290.

Website: https://www.zomerorkest.nl.